Kế toán trưởng phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Kế toán trưởng phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Bạn đang cần tuyển kế toán trưởng?
Bạn đang có kế hoạch học lên kế toán trưởng?
Dưới đây là một số thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng mà Bác Sĩ Doanh Nghiệp Dr Com muốn gửi đến bạn, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tuyển kế toán cũng như quá trình học tập của bạn!
Dao tao ke toan truong

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

  1. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
  2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
  3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;
  4. Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
  5. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Căn cứ pháp lý: điều 50, điều 52, điều 53 và điều 54 Luật số 03/2003/QH11 Luật kế toán

Bác Sĩ Doanh Nghiệp Dr Com là nơi cung cấp dịch vụ kế toán – thuế uy tín, chất lượng, hãy gọi 0904 493 777 – Ms. Kiều để được tư vấn thuê kế toán hoặc đăng ký học bồi dưỡng Kế Toán Trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *