Tăng giảm vốn điều lệ

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh như thế nào? khi có thành viên rút phần vốn góp ra khỏi công ty hoặc do tình hình thị trường biến động, hoạt động kinh doanh khó khăn nên muốn giảm vốn điều lệ xuống thì cần thực hiện như thế nào?

 1. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
  Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.
 2. Thủ tục giảm vốn điều lệ với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  Do đó, nếu công ty của bạn muốn thực hiện việc hoàn trả phần vốn góp cho thành viên thì công ty phải đáp ứng các điều kiện:

Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh
Phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

 1. Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tnhh
  Thông báo thay đổi vốn điều lệ (theo mẫu quy định tại thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Ðầu tư)
  Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Chủ tịch Hội đồng thành viên;
  Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
  Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  – Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ;
  – Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *