Viết hóa đơn bán hàng, dịch vụ như thế nào?

Trong bài viết này Bác Sĩ Doanh Nghiệp Dr Com sẽ hướng dẫn bạn cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ theo những quy định mới nhất tại TT39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, hiệu lực thi hành từ 01/06/2014. Mời bạn xem chi tiết:
Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Mục “Ngày tháng năm”: Ngày tháng bán hàng, hoàn thành việc bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, ngày nghiệm thu – bàn giao công trình. (kể cả đã thu tiền và chưa thu tiền)
 
Mục “Họ tên người mua hàng”: Viết đầy đủ họ và tên người mua. Nếu người mua hàng không muốn lấy hóa đơn thì ghi: “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cấp tên, mã số thuế, địa chỉ”.
 
Mục “Tên đơn vị”: Viết đầy đủ tên theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
 
Mục “Mã số thuế”: Viết mã số thuế của bên mua hàng.

Mục “Địa chỉ”: Viết đầy đủ tên theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
 
Nguyên tắc viết tắt: “Việt Nam” thành “VN”, “Thành phố” thành “TP”, “Quận” thành “Q”, “Phường” thành “P” và “Cổ phần” thàn “CP”, “Sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thánh “CN”, “Khu công nghiệp” thành “KCN”,… và phải chắc chắn rằng báo đầy đủ số nhà, ngõ, ngách, tên phố, tên phường (xã), quần, tên thành phố, phải xác định được chính xác tên và địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh.

Mục “Hình thức thánh toán”: Viết “TM” khi 2 bên thanh toán bằng tiền mặt, viết “CK” nếu thanh toán bằng chuyển khoản, viết “TM/CK” khi chưa xác định hình thức thanh toán là gì.

Lưu ý: Hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng và được tính vào phí hợp lệ của Doanh nghiệp.

Mục “Số tài khoản”: Bỏ qua hoặc ghi số tài khoản bên mua.

Cột “STT”: Viết có thứ tự lần lượt các loại hàng, dịch vụ
 
Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Viết đầy đủ tên Hàng hóa như lúc nhập hàng bao gồm tên, mã hiệu
 
Ví dụ: Khi nhập vào máy có tên là “Iphone 6S Plus 64G – 6S64GQT” thì khi bán ra phải ghi đầy đủ là “Iphone 6S Plus 64G – 6S64GQT”

– Nếu tên hàng hóa có mã thì phải ghi đầy đủ tên hàng và mã hàng

– Những loại hàng phải đăng ký quyền sử dụng (số khung số máy ô tô), quyền sở hữu (nhà đất).
 
Cột “Đơn vị tính”: Viết rõ đơn vị tính của hàng hóa là gì (cái, cân, chiếc, bộ,..)  như lúc nhập hàng. Khi nhập hàng cái thì lúc xuất ra cũng phải là chiếc
 
– Tình huống thay đổi về đơn vị tính của hàng hóa thì phải có xác nhận của nhà cung ứng.

Cột “Số lượng”: Viết số lượng hàng hóa bán.

Cột “Đơn giá”: Viết đon giá trên một đơn vị tính của hàng hóa (giá này chưa bao gồm VAT)

Cột “Thành tiền”: Viết tổng số tiền = Số lượng X Đơn giá (cột 5 nhân cột 4)

Viết xong thì gạch chéo phần còn trống nếu có. Kéo từ dòng bỏ trống đến dòng cuối cùng của tờ hóa đơn.

Mục “Cộng tiền hàng”: Tổng số tiền trong cột “Thành tiền”

Mục “Thuế suất GTGT”: Viết mức thuế suất của dịch vụ hàng hóa (2%, 3%, 11%)
– Dịch vụ hàng hóa thuộc danh mục không chịu thuế hay được miễn thuế thì bạch chéo “\”
– Dịch vụ hàng hóa có những mức thuế suất GTGT khác nhau thì phải lập hóa đơn khác.

Mục “Tiền thuế GTGT”: Bằng “Cộng tiền hàng” X “Thuế suất GTGT”. Nếu hàng hóa được miễn thuế thì gạch chéo “\” 
Mục “Tổng cộng tiền thanh toán”: Bằng “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT” 
Mục “Số tiền viết bằng chữ”: Ghi chính xác số tiền bằng chữ.

Lưu ý: Không được phép làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn Giá trị gia tăng
 
Ví dụ: 12.345.568 không được làm tròn thành 12.345.570
– Đồng viết trên hóa đơn GTGT là đồng việt nam 
– Ngoại tệ thì số tiền thanh toán được viết bằng nguyên tệ, phần chữ phải ghi bằng tiếng Việt
 
Ví dụ: 20.000 USD – Hai mươi ngàn đô la Mỹ. PHẢI viết tỷ giá ngoại tệ và đồng Việt nam tại THỜI ĐIỂM viết hóa đơn GTGT

Mục “Người mua hàng”: Ai là người mua hàng thì phải ký và ghi rõ họ và tên

– Trường hợp mua hàng qua mạng, fax, điện thoại thì mục “Người mua hàng” không cần thiết phải ký. Những phải viết rõ là bán hàng qua điện thoại, FAX, hay mạng.

Mục “Người bán hàng”: Người lập hóa đơn thì ký và viết rõ họ tên

Mục “Thủ trưởng đơn vị”: Giám đốc doanh nghiệp ký đóng dấu, ghi rõ họ và tên
 
– Trường hợp giám đốc DN vắng mặt thì phải có giấy ủy quyền đã cấp cho cấp dưới. Đóng dấu treo vào góc trên bên trái đầy đủ 03 liên. Người được giám đốc ủy quyền sẽ ký và ghi họ tên.

Bác Sĩ Doanh nghiệp Dr Com là nơi cung cấp dịch vụ kế toán – thuế, thành lập doanh nghiệp, đăng ký sở hữu trí tuệ….uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Gọi số 0904 493 777 (Ms Kiều) hoặc truy cập https://bacsidoanhnghiep.com.vn để được phục vụ tốt nhất.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *